دکتر بهنام دانش پژوه

متخصص جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات

گزارش جراحی شماره یک

بیمار خانم سی و چهار ساله که با شکایت سردرد

....
ادامه مطلب

گزارش جراحی شماره دو

بیمار آقای هفتادودو ساله با سابقه دو مرتبه تشنج و

....
ادامه مطلب

گزارش جراحی شماره سه

گزارش جراحی

بیمار آقای شصت و چهارساله ای بود که با سابقه

....
ادامه مطلب

نیازمند مشاوره و پذیرش هستید ؟

تماس با ما